Doradcy podatkowi ubezpieczeni na podstawie umowy generalnej mogą już składać wnioski ubezpieczeniowe na 2010 rok. Ci, którzy nie wyrządzili szkody, zapłacą mniejszą składkę.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych poinformowała, że istnieje już możliwość generowania wniosków o ubezpieczenie na 2010 rok w systemie elektronicznej obsługi wniosków, do którego można zalogować się poprzez stronę Izby (www.kidp.pl).
– System elektroniczny został zaktualizowany w ten sposób, aby doradcy podatkowi mogli już dziś złożyć wniosek o zawarcie lub kontynuację umowy ubezpieczenia OC – mówi Bartłomiej Zieleźny, dyrektor biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Warunki ubezpieczenia OC na 2010 rok w ramach umowy generalnej nie zmieniają się. Składka ubezpieczenia podstawowego wynosi 520 zł za cały rok i jest płatna w dwóch równych ratach półrocznych. Doradcy, którzy nie wyrządzili żadnej szkody, korzystają ze zniżek. Z tytułu bezszkodowego wykonywania zawodu ubezpieczonemu przysługuje 5 proc. zniżki za każdy rok. Łączna suma zniżek nie może jednak przekroczyć 15 proc.
W ramach obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego doradca podatkowy jest objęty ochroną w wysokości do 60 tys. zł za jedno zdarzenie. Dla doradców, którzy prowadzą sprawy o wartości milionów złotych, nie jest to suma wysoka. W ramach umowy generalnej mogą oni zawrzeć ubezpieczenie dodatkowe oraz nadwyżkowe. Maksymalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia dodatkowego wynosi 200 tys. zł (składka roczna wynosi 2290 zł), a dla ubezpieczenia nadwyżkowego 500 tys. zł (składka roczna wynosi 2290 zł). Ubezpieczenia dodatkowe może zawrzeć doradca, który posiada już ubezpieczenie podstawowe. Wyjaśnijmy, że ubezpieczenie nadwyżkowe obejmuje inną działalność doradcy podatkowego niż podatkowe należności publicznoprawne (np. rozliczenia w zakresie doradztwa kadrowego i administrowania płacami).
60 tys. zł za jedno zdarzenie – taką ochroną ubezpieczeniową jest objęty doradca podatkowy, który posiada obowiązkowe ubezpieczenie podstawowe OC