Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on podwyżkę akcyzy na papierosy, oleje i paliwa. Podwyżka ta wynika z kursu euro i konieczności dostosowania naszych stawek akcyzy do minimum unijnego.

W projekcie ustawy zaproponowano zmianę stawek akcyzy, m.in. na oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 niepodlegające obowiązkowi barwienia i znakowania oraz pozostałe paliwa opałowe o gęstości równej bądź wyższej niż 890 kg/m sześc. z 60 zł/1000 kg do 64 zł/1000 kg. Minimum unijne w tym przypadku wynosi 15 euro na 1000 kg. Ministerstwo Finansów przyjęło do przeliczenia z euro na złote kurs z 1 października 2009 r. wynoszący 4,2450 zł.

Wzrośnie też stawka podatku akcyzowego na węgiel i koks z 1,18 zł/1 gigadżul do 1,28 zł/1 gigadżul. Minimum unijne to 0,3 euro/1 gigadżul. Jednak trzeba tu podkreślić, że węgiel i koks do celów opałowych do 1 stycznia 2012 r. są zwolnione z akcyzy.

Podwyżka nie ominie papierosów. Akcyza w tym przypadku wzrośnie z obecnych 138,50 zł/1000 sztuk do 146,83 zł/1000 sztuk przy zachowaniu obecnej stawki procentowej w wysokości 31,41 proc. Minimum unijne w wyrażeniu kwotowo-procentowym 57 proc. ceny sprzedaży detalicznej (włączając wszystkie podatki) i nie mniej niż 64 euro/1000 sztuk dla papierosów należących do kategorii cenowej o największym popycie. Przy założeniu pełnego przeniesienia wzrostu obciążenia podatkowego w 2010 roku przewidywana średnia cena detaliczna papierosów wyniesie 8,09 zł/20 sztuk, co oznacza wzrost o ok. 33 gr/20 sztuk w stosunku do 2009 roku.