Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on podwyżkę akcyzy na papierosy, oleje opałowe i paliwa. Według resortu podwyżka wynika z konieczności dostosowania naszych stawek akcyzy do minimum unijnego.

W projekcie ustawy zaproponowano od 2010 roku zmianę stawek akcyzy m.in. na niektóre oleje opałowe niepodlegające obowiązkowi barwienia i znakowania oraz pozostałe paliwa opałowe z 60 zł/1000 kg do 63 zł/1000 kg. Minimum unijne w tym przypadku wynosi 15 euro na 1000 kg. Ministerstwo przyjęło do przeliczenia z euro na złote kurs 4,18 zł.

Wrośnie też stawka podatku akcyzowego na węgiel i koks z 1,18 zł/1 gigadżul do 1,26 zł/1 gigadżul. Minimum unijne to 0,3 euro/1 gigadżul. Jednak trzeba tu podkreślić, że węgiel i koks do celów opałowych do 1 stycznia 2012 r. są zwolnione z akcyzy.

Podwyżka nie ominie papierosów. Akcyza w tym przypadku wzrośnie z obecnych 138,50 zł/1000 sztuk do 142,67 zł/1000 sztuk przy zachowaniu obecnej stawki procentowej w wysokości 31,41 proc. Minimum unijne w wyrażeniu kwotowo-procentowym to 57 proc. ceny sprzedaży detalicznej (włączając wszystkie podatki) i nie mniej niż 64 euro/1000 sztuk dla papierosów należących do kategorii cenowej o największym popycie. Przy założeniu pełnego przeniesienia wzrostu obciążenia podatkowego w 2010 roku przewidywana średnia cena detaliczna papierosów wyniesie 7,92 zł/20 sztuk, co oznacza wzrost o ok. 16 groszy na paczce w stosunku do 2009 roku.

300 mln zł to szacowane dodatkowe wpływy budżetowe z podwyżki akcyzy na papierosy