Osoby, które otrzymają darmowe świadczenia od dawnego zakładu pracy, uzyskają przychód, który należy rozliczyć w zeznaniu rocznym.

Czy wycieczka jest zwolniona z PIT

Klub garnizonowy jednostki wojskowej zorganizował, za pośrednictwem biura turystycznego w ramach prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, wycieczkę dla emerytów i rencistów związanych poprzednio z jednostką stosunkiem służbowym i stosunkiem pracy. Każdy z uczestników zapłacił 50 proc. jej wartości, a pozostały koszt został sfinansowany ze środków przekazanych z budżetu państwa. Czy podlega zwolnieniu z PIT tak współfinansowana wycieczka?