Wartość wycieczki, którą pracodawca organizuje dla swoich pracowników, będzie ich przychodem, który trzeba wykazać w zeznaniu rocznym i opodatkować.

– Wycieczka nie może być uznana za świadczenie rzeczowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stwierdza Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.

W związku z tym nie może podlegać zwolnieniu z PIT. Takie stanowisko potwierdzają również niezależni eksperci.

Wycieczka to usługa

Nie ma wątpliwości, że wykupienie przez pracodawcę wycieczki dla pracowników nie stanowi dla tych ostatnich świadczenia rzeczowego. Tak uważa Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Pracownik uzyskujący przychód z tego tytułu, że na jego rzecz pracodawca sfinansował wycieczkę, nie jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Ze zwolnienia w limitowanej części korzystają jedynie świadczenia pieniężne oraz świadczenia o charakterze rzeczowym. Natomiast nie można uznać, że wartość wycieczki obejmująca np. koszty przewozu, opłaty przewodnika, koszty ubezpieczenia jest świadczeniem rzeczowym, bowiem uczestnicy wycieczki nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym, tj. rzeczowym. Przedmiotem świadczenia jest usługa turystyczna, a nie rzecz. Wartość takiego świadczenia stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody ze stosunku pracy.

Wycieczki organizowane przez pracodawców na rzecz swoich pracowników podlegają opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ekspert dodaje, że sytuacja kształtuje się inaczej, gdy to pracownik bądź pracownicy samodzielnie pokrywają koszty wycieczki. Wówczas pracodawca, który zachowując wymogi określone w przywołanej regulacji ustawy, zwraca pracownikom wydatki związane z wycieczką, może takiego zwrotu dokonać w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego.

– Tego rodzaju świadczenia korzystają zaś ze zwolnienia w PIT do ustawowo określonej wysokości 380 zł dla jednego roku podatkowego – podpowiada Paweł Jabłonowski.