Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujące przed 1 stycznia 2009 r. i nakazujące opodatkowanie umowy spółki i jej zmiany związanej z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, aportu w postaci przedsiębiorstwa, były zgodne z Dyrektywą 69/335/EWG. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11346). Resort nie zgodził się więc z wyrokiem WSA w Warszawie z 28 sierpnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa/527/09), który uznał, że PCC od operacji restrukturyzacyjnych polegających na aporcie przedsiębiorstwa był sprzeczny z regulacjami wspólnotowymi.

Zdaniem MF nie można było nakazać państwu członkowskiemu wykonania warunków dotyczących zwolnienia z podatku niektórych czynności, które były wskazane w Dyrektywie 69/335/EWG w okresie, kiedy to państwo nie było członkiem UE.

Od 2009 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o PCC, które zwalniają z podatku wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa.

OPINIA

Rafał Sidorowicz

konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek

Pogląd MF jest potwierdzeniem dotychczasowej praktyki organów podatkowych. Istotą sporu jest to, czy w dniu akcesji do UE Polska powinna była zwolnić te czynności z opodatkowania. Z przepisów wspólnotowych i wyroków ETS wynika, że czynności restrukturyzacyjne, opodatkowane stawką 0,5 proc. bądź niższą lub zwolnione z podatku na dzień 1 lipca 1984 r., od 1986 r. podlegają zwolnieniu. Nieistotne jest, czy 1 lipca 1984 r. dany kraj był członkiem UE ani jaką stawkę podatku stosował. Wobec rozbieżnych wyroków sądów I instancji należy zakładać, że sprawę rozstrzygnie NSA bądź ETS.