Zmiana prawa - Podatnik, który złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji i uiści zaległość podatkową, zapłaci niższe odsetki za zwłokę.

W czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu Komisji Przyjazne Państwo zmniejszającego odsetki od zaległości dla podatników, którzy będą dobrowolnie spłacać zaległości podatkowe. Odsetki w takiej sytuacji wyniosą 75 proc. obowiązującej stawki. Preferencja będzie miała zastosowanie pod warunkiem złożenia przez podatnika prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej i uiszczenia w ciągu 7 dni całej zaległości podatkowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Obecnie odsetki wynoszą 15 proc., przy czym przy ich naliczaniu bez znaczenia jest to, czy podatnik reguluje zaległość dobrowolnie na skutek złożenia deklaracji podatkowej, czy też spłaca dług w wyniku jego wykrycia w trakcie kontroli podatkowej. Niższa stawka odsetek za zwłokę ma stanowić swoistą premię za dobrowolną spłatę zaległości podatkowej, która nie została jeszcze wykryta przez organ podatkowy i motywować podatników do regulowania długów wobec fiskusa.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.