Rocznego zeznania podatkowego nie muszą składać podatnicy, którzy w roku nie uzyskali żadnego dochodu bądź uzyskali dochody zwolnione z podatku.
Każdy podatnik, który w roku podatkowym osiągnął dochody, musi złożyć roczne zeznanie PIT. Na dopełnienie tego obowiązku ma czas do 30 kwietnia roku następnego, po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. W pewnych sytuacjach jednak, nawet przy osiągnięciu dochodów, złożenie deklaracji nie będzie konieczne. Będzie tak przy uzyskaniu dochodów zwolnionych z PIT.

Kwalifikacja dochodów