PORADA

Polscy podatnicy, którzy mają konta w zagranicznych bankach i otrzymują odsetki od zgromadzonych na nich środków, muszą taki dochód rozliczyć w Polsce.

- Na jakim formularzu trzeba rozliczyć odsetki - pyta pani Magdalena z Łodzi.

Polski rezydent podatkowy, który otrzymał w roku podatkowym dochody z tytułu zagranicznych odsetek, rozlicza je co do zasady na formularzu PIT-36. Jak wynika z wyjaśnień Katarzyny Rzeżnickiej, doradcy podatkowego, starszego konsultanta w PricewaterhouseCoopers, w deklaracji tej nie wykazuje się jednak dochodów z zagranicznych odsetek, a jedynie należny w Polsce podatek od tych dochodów. Ponadto w deklaracji wykazywana jest kwota podatku zapłaconego od tych dochodów za granicą (do kwoty dostępnego limitu odliczenia, zgodnie z właściwą umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).

- W deklaracji PIT-36 wykazuje się także inne polskie dochody, np. dochody z wykonywanej tu pracy czy też dochody z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wyjaśnia Katarzyna Rzeżnicka.

A jak będzie wyglądać rozliczenie Polaka, który poza odsetkami zagranicznymi zarobił jeszcze na inwestycjach giełdowych?

W takim przypadku - jak tłumaczy Katarzyna Rzeżnicka - polski rezydent podatkowy dochody z zagranicznych odsetek może alternatywnie rozliczyć na formularzu PIT-38. Podobnie jak w przypadku formularza PIT-36 na formularzu PIT-38 nie wykazuje się wysokości dochodów z zagranicznych odsetek, a jedynie należny od tych dochodów podatek. W deklaracji tej wykazuje się również wysokość podatku zapłaconego za granicą do wysokości dostępnego kredytu zgodnie z właściwą umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Kwotę podatku należnego w Polsce od dochodów z zagranicznych odsetek stanowi różnica pomiędzy podatkiem należnym w Polsce obliczonym według ogólnych zasad (19 proc. dochodu z zagranicznych odsetek) a kwotą podatku zapłaconego za granicą (jednak tylko do wysokości dostępnego kredytu) - podkreśla Katarzyna Rzeżnicka.

19 proc. wynosi stawka PIT od dochodów z zagranicznych odsetek bankowych