Podatniczka przekazała swojej córce ponad 10 tys. zł darowizny. Zgłosiła ją do urzędu skarbowego, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku od darowizn. Zastanawia się, czy w związku z tą darowizną nie ma innych obowiązków.

Warunki do ulgi

Małgorzata Gorzkowska, prawnik z Auxilium, tłumaczy, że na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768) zwolniono od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (tzw. zerowa grupa podatkowa). Otrzymujący darowiznę od najbliższych korzystają ze zwolnienia od podatku.

– Na zgłoszenie właściwemu organowi podatkowemu danych o darowiźnie jest sześć miesięcy od powstania obowiązku podatkowego – stwierdza Małgorzata Gorzkowska.

Dodaje, że w przypadku niezgłoszenia przez obdarowanego darowizny fiskusowi, będzie podlegał podatkowi według opodatkowania I grupy podatkowej.

Obowiązki podatnika

Darowizna na rzecz osób najbliższych przekraczająca 9637 zł, przy spełnieniu określonych warunków (zgłoszenie do urzędu i udokumentowanie przelewem lub przekazem pocztowym), nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Na ten aspekt zwraca uwagę Piotr Chmieliński, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, który wyjaśnia, że darowizna taka podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, to jest zwolniona z podatku. A co z wykazaniem darowizny w rocznym PIT?

– Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że w przypadku, gdy dana czynność została opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn, nie jest już objęta podatkiem dochodowym i nie musi być wykazywana w zeznaniu rocznym – argumentuje Piotr Chmieliński.

Stwierdza on, że jeżeli chodzi o możliwość ujęcia w zeznaniu rocznym darowizny po stronie quasi kosztowej, to jakkolwiek ustawa o PIT przewiduje możliwość odliczania od dochodu niektórych darowizn, to w stosunku do darowizn na rzecz osób fizycznych taka możliwość nie istnieje.

– Zatem także od tej strony fakt dokonania darowizny nie będzie znajdował odzwierciedlenia w zeznaniu rocznym – podkreśla ekspert.