Miesiąc narodzin dziecka wpływa na wysokość ulgi prorodzinnej. W zeznaniach podatkowych składanych za 2009 rok osoby, które zostały rodzicami w tym roku, odliczą ulgę tylko za miesiące, w których sprawowana była władza rodzicielska. Miesięczna kwota ulgi wynosi 92,67 zł (1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali PIT). Jeżeli zatem dziecko urodziło się np. w październiku, rodzic odliczy od podatku ulgę za trzy miesiące, czyli w wysokości 278,01 zł. Nowe zasady korzystania z ulgi mają zastosowanie po raz pierwszy do rozliczeń za 2009 rok. Przed zmianą przepisów rodzic miał prawo odliczyć całą ulgę, bez względu na to, czy dziecko urodziło się w styczniu, czy w grudniu roku podatkowego.

Ulgę za obecny rok odliczą również rodziny zastępcze oraz opiekunowie prawni. Jeżeli jednak w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja rodziny zastępczej lub sprawowana opieka, to za ten miesiąc każdy z podatników może odliczyć 1/30 kwoty 92,67 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Ważne

Miesięczna kwota ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT za 2009 rok wynosi 92,67 zł