Ulga podatkowa z tytułu honorowego oddawania krwi obowiązuje od początku 2007 roku. Jest odliczana od dochodu. Dochód pomniejsza się o wartość ekwiwalentu za oddaną krew. Aby z niej skorzystać, podatnik oprócz oddania krwi w danym roku, musi osiągnąć dochód (przychód w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Odliczenie limitowane

Każdy, kto odda honorowo, czyli bez wynagrodzenia, krew, może skorzystać z ulgi w PIT. Jednak ulga ta jest limitowana i to podwójnie.

Przykład 1

Zapłata za oddaną krew

Podatnik w 2009 roku oddał krew. Za każdy litr krwi otrzymał 160 zł. Stacja krwiodawstwa wystawiła podatnikowi potwierdzenie wypłaty środków. Czy może skorzystać z ulgi na krew?

Nie może. Jednym z warunków skorzystania z ulgi w PIT jest honorowe oddanie krwi. Honorowe, czyli bez wynagrodzenia. Otrzymanie wynagrodzenia pozbawia podatnika możliwości skorzystania z ulgi.

Z jednej strony odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Wystarczy pomnożyć ilość oddanej krwi przez wysokość przysługującego ekwiwalentu. Z drugiej, ulgę na krew odlicza się w ramach przekazywanej darowizny i odliczenie podatkowe z tego tytułu może wynieść nie więcej niż kwota stanowiąca 6 proc. dochodu. Oznacza to, że jeśli kwota stanowiąca 6 proc. dochodu podatnika jest niższa od przysługującego ekwiwalentu za krew, podatnik nie odliczy więcej niż właśnie tę kwotę odpowiadającą 6 proc. dochodu.

Pomniejszając swój dochód w związku z oddaniem krwi, jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. W konsekwencji podatnik zmniejszy swój podatek w rozliczeniu rocznym.

Jeżeli podatnik, który nieodpłatnie oddał krew, przekazał w danym roku również darowiznę na inne cele, np. kultu religijnego, musi pamiętać, że limit – 6 proc. dochodu – dotyczy łącznie wszystkich rodzajów darowizn, które dają prawo do obniżenia dochodu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skorzystać z ulgi na krew.