Usługa dostarczania internetu tradycyjnie (przewodowo) lub bezprzewodowo (np. drogą radiową) opodatkowana jest 22-proc. stawką VAT. Opodatkowanie to dotyczy podatników niekorzystających ze zwolnienia z VAT, które jest możliwe, gdy sprzedaż nie przekroczy 50 tys. zł.

Również inne usługi, które przedsiębiorcy świadczą na rzecz internautów, podlegają podstawowej stawce VAT. Wynika to z ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w której zapisano zasadę, że podatek wynosi 22 proc., chyba że przewidziano dla określonych towarów lub usług zwolnienie lub obniżoną stawkę np. 7 proc. Do usług dostarczania internetu i innych związanych z aktywnością w sieci np. tworzenia stron i pozycjonowania, usług hostingowych i poczty elektronicznej, wykonania projektów graficznych nie przewidziano obniżonego VAT.