Tylko wydatki na usługi gastronomiczne zaliczone do wydatków reprezentacyjnych mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w firmie – wyjaśniło DGP Ministerstwo Finansów.
Ustawy o podatkach dochodowych wyłączają z kosztów uzyskania przychodów m.in. wydatki na reprezentację, w tym na usługi gastronomiczne i alkohol. Jednak ostatnio organy podatkowe coraz częściej wydają interpretacje podatkowe, w których pozwalają podatnikom na zaliczanie do kosztów wydatków na katering.
Zapytaliśmy więc Ministerstwo Finansów, po co wprowadzono przepisy wyłączające katering z kosztów, skoro fiskus zezwala na wliczanie ich do kosztów.
Resort finansów wskazał, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CITwyłączone zostały z kosztów uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności koszty poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
Z uwagi na fakt, że przepisy ustaw podatkowych nie zawierają definicji pojęcia reprezentacja, to w celu ustalenia zakresu tego pojęcia zgodnie z wykładnią językową należy odwołać się do definicji słownikowej tego pojęcia.
Reprezentacja to okazałość, wystawność w sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Reprezentacja to działanie w sposób okazały, okazale, wystawnie, wytwornie (M. Szymczak, PWN, Warszawa 1981, t. II s. 48).
Analizując pojęcie reprezentacji, należy uznać, że jest to takie działanie podatnika, które ma na celu utrzymanie kontaktów oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami, przyjmowanie i utrzymywanie delegacji lub kontrahentów, uczestniczenie w przyjęciach. Za wydatki związane z reprezentacją należy uznać te, które mają na celu kształtowanie wizerunku firmy, powodujące pozytywne postrzeganie przedsiębiorcy przez osoby zewnętrzne, co z kolei stanowi zachętę do podejmowania rozmów czy współpracy.
Takie wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT – wyjaśniło ministerstwo.
Resort podkreślił też, że reprezentacja nie musi odnosić się do okazałości, a do dobrego reprezentowania firmy, które może polegać na wystroju firmy, jego logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania reprezentantów i kontrahentów. Ministerstwo wskazało na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z 12 czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 157/08). Sąd stwierdził, że wymienienie w przepisach ustawy podatkowej jako przykładowych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te nigdy nie będą kosztami.
W każdej sytuacji indywidualnej należy ustalić, do jakiego rodzaju wydatków należą wydatki poniesione na catering i czy mają one charakter wydatków reprezentacyjnych.
Ważne
Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych