Rada Ministrów w środę wraz z projektem ustawy budżetowej na 2010 rok przyjęła i przesłała do Sejmu uzasadnienie, w którym znalazł się budżet zadaniowy. W czwartek Ministerstwo Finansów opublikowało go na swoich stronach internetowych.

Jak wskazał resort, w układzie zadań zaprezentowano wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych (ministrowie i szefowie urzędów centralnych) oraz ich projekcję na dwa kolejne lata (2011–2012). Po raz pierwszy w uzasadnieniu ujęte zostały plany finansowe wybranych jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym (fundusze, agencje rządowe oraz niektóre osoby prawne).

Budżet zadaniowy na 2010 rok składa się z dwóch części: opisowej i tabelarycznej. Część opisowa zawiera pięć rozdziałów, w których omówione zostały wydatki budżetu państwa w podziale na 22 funkcje oraz w podziale na części budżetowe. W części tabelarycznej przedstawiono m.in. wydatki państwa w układzie 22 funkcji na lata 2011–2012. Takie ujęcie wydatków pozwoliło na sformułowanie mierników, które mają zostać osiągnięte w kolejnych latach budżetowych. Jeśli zadanie będzie realizowane przez trzy lata, to w każdym roku będzie inny miernik.

Określono również wydatki, które zostaną przeznaczone na realizację poszczególnych funkcji i zadań.

Jak ocenia dr Tomasz Strąk z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, pozytywne jest określenie wydatków na przyszłe lata. To nowość. Zwraca on jednak uwagę na pewien mankament. Związane jest to z tym, że wydatki bieżące w ujęciu zadaniowym zostały określone na poziomie z roku obecnego.