Wakacyjny zarobek dziecka może wpływać na możliwość zastosowania w rocznym PIT preferencji podatkowych z tytułu wychowywania dziecka, tj. ulgi prororodzinnej oraz rozliczenia jako samotny rodzic. Ograniczenia w zarobkowaniu dotyczą dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 lat (muszą one dodatkowo spełniać warunek nauki). Limit dochodów takich dzieci, którego przekroczenie pozbawia możliwości odliczenia ulgi oraz preferencyjnego opodatkowania za 2009 rok wynosi 3089 zł. Obejmuje on wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu według skali oraz dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT (np. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Inne dochody dziecka nie są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulg. Dotyczy to w szczególności dochodów z drobnych umów o dzieło czy zlecenia, które od 2009 roku opodatkowane są 18-proc. zryczałtowanym PIT.

– Ten sposób opodatkowania ma zastosowanie, gdy suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z jednym płatnikiem z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie kwoty 200 zł – wyjaśnia Agnieszka Zapart, doradca podatkowy w Mazars.