Każdy może ustanowić pełnomocnika do spraw podatkowych, który wyręczy podatnika w podpisywaniu deklaracji lub zastąpi podczas wizyty w urzędzie skarbowym.

Czy e-PIT może podpisać pełnomocnik

Podatnik zastanawia się, czy nie rozliczyć się z urzędem skarbowym za 2009 rok, składając zeznanie drogą elektroniczną. Czy takie zeznanie będzie mógł podpisać pełnomocnik?
TAK Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.
Warto wiedzieć, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.
Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.
Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Kiedy ustanowić pełnomocnika do spraw podatkowych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy trzeba wskazać pełnomocnika
- Czy syn może być pełnomocnikiem
- Czy urząd wzywa zawsze podatnika
- Czy pismo może odebrać przedstawiciel
- Czy przy wyjeździe ustanowić pełnomocnika
- Czy fiskus wezwie przedstawiciela podatnika
- Czy pełnomocnika można ukarać grzywną