Z ulgi internetowej mogą korzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym ponieśli wydatki na sieć. Ważne, aby wydatki były faktycznie poniesione, by internet był używany w miejscu zamieszkania oraz by podatnik posiadał fakturę VAT potwierdzającą wysokość opłat.

Co ważne, podatnik nie musi być właścicielem nieruchomości, w której użytkuje internet, aby z ulgi skorzystać. Odliczyć od dochodu można te wydatki, które są ponoszone w wynajmowanym mieszkaniu czy domu. Ważne tylko, aby faktura była wystawiona na wynajmującego, który wydatki poniósł, a nie na właściciela nieruchomości.

Warunki do ulgi

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, od dochodu można odliczyć m.in. wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Skorzystanie z ulgi uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

● wydatki muszą być poniesione przez podatnika,

● wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika,

● wydatki te muszą być potwierdzone fakturą VAT.

Istotną przesłanką, od której ustawodawca uzależnił odliczenie wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet, jest faktyczne poniesienie tych wydatków. Przez poniesienie – zgodnie ze słownikiem języka polskiego – należy rozumieć bycie obarczonym, obciążonym. Wydatkiem poniesionym będzie zatem taki wydatek, którym podmiot jest obarczany, obciążany. Decydujące znaczenie ma zatem fakt obarczenia ciężarem ekonomicznym danego kosztu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Jak korzystać z ulgi internetowej w wynajmowanym mieszkaniu.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

- Zwrocie wydatków internetowych

- Fakturze na kilka osób

- Zbiorczej usłudze na fakturze