IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE o zbiórce pieniędzy

Fundacja przekazująca upominki będzie musiała wystawić PIT-8C

Jeśli fundacja wręcza nieodpłatnie upominki, będzie musiała dla obdarowanych sporządzić informacje PIT-8C, w których wykaże wysokość prezentu. Wartość ta będzie przychodem obdarowanego.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Fundacja planuje rozpocząć akcję zbiórek pieniędzy, które miałyby być przeznaczone na realizację celów statutowych fundacji. W zbiórkach nie będą uczestniczyć pracownicy organizatora zbiórek, czyli fundacji. W celu podniesienia atrakcyjności zbiórek, a w konsekwencji uzyskania wyższej kwoty zebranych pieniędzy, fundacja zamierza przekazywać uczestnikom zbiórek drobne upominki. Będą rozdzielane one za pośrednictwem losów. Upominki pochodzić będą z darowizn rzeczowych otrzymanych przez fundację niezależnie od zbiórek (zatem nie będą one finansowane z datków zebranych podczas zbiórki), a ich wartość będzie wynosić od 50 groszy do 100 zł. Czy w związku z przekazywaniem upominków uczestnikom zbiórek na fundacji jako przekazującym ciążą jakiekolwiek obowiązki wynikające z przepisów ustawy o PIT?

ODPOWIEDŹ IZBY

Artykuł 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT zwalnia z opodatkowania wartość nieodpłatnych świadczeń. Zatem podstawową przesłanką omawianego zwolnienia jest otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia.

Nieodpłatne świadczenie to świadczenie stanowiące przysporzenie tylko po stronie obdarowanego, niezwiązane z żadnym wzajemnym zobowiązaniem obdarowanego na rzecz darczyńcy. Nie można więc uznać za nieodpłatne świadczenie przekazywanych uczestnikom zbiórek upominków, ponieważ jeśli uczestnicy zbiórek przekażą pieniądze, wówczas będą mogli wyciągnąć los, któremu będzie przyporządkowany określony upominek. W związku z tym każda wartość otrzymanych upominków (bez względu na to, czy przekracza kwotę 100 zł, czy też nie) stanowić będzie u osoby fizycznej przychód.

Zatem po zakończeniu roku podatkowego podmiot dokonujący przekazania takiego świadczenia zobowiązany jest do wystawienia informacji PIT-8C, w której wykazuje wartość przekazanego upominku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2009 r. (nr IPPB2/415-387/09-2/MS)

KOMENTARZ

Anna Łukaszewicz-Obierska

radca prawny, partner w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Izba Skarbowa zaprezentowała stanowisko, zgodnie z którym loteria organizowana przez fundację w związku z prowadzoną zbiórką pieniędzy na cele charytatywne powoduje obowiązki podatkowe po stronie osób uzyskujących nagrodę w loterii. Interpretacja jest kuriozalna i niestety pokazuje ciągłe niedostatki w regulacjach podatkowych odnoszących się do działań o charakterze charytatywnym, w tym działań fundacji i instytucji pożytku publicznego. Do obrony jest pogląd, że w przedstawionym stanie faktycznym samo przekazanie wygranych z loterii miało charakter nieodpłatny, gdyż wpłaty dokonywane były na cel charytatywny i nie mogą być utożsamiane z zakupem losu. Niestety, przy bardzo profiskalnej strukturze poboru podatków w Polsce trzeba czasami konstruować działanie promocyjne pod brzmienie konkretnego zwolnienia podatkowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Rozliczenia spadków i darowizn w interpretacjach organów podatkowych.