Uchwalona przez Sejm 27 sierpnia nowa ustawa przewiduje, że celnicy będą badali sprawy nieprawidłowości dotyczących cła i akcyzy, a także zajmą się kontrolą gier oraz poborem podatku od gier.

Ustawa przewiduje też ułatwienia dla przedsiębiorców kontrolowanych przez celników. Dotychczas kontrole były prowadzone na podstawie trzech procedur: celnej, szczególnego nadzoru podatkowego i kontroli podatkowej. Zamiast tego będzie jedna kontrola. Przy udzielaniu pozwoleń np. na prowadzenie składu celnego czy podatkowego wymagany będzie zaś audyt.

W myśl nowych przepisów celnik, który zostanie przeniesiony do innego miasta do pracy, otrzyma zwrot kosztów, jeżeli nie dostanie tam służbowego mieszkania. Funkcjonariusze będą podlegali odpowiedzialności dyscyplinarnej m.in. za utratę służbowej broni palnej; osoba zwolniona dyscyplinarnie dostanie niezwłocznie świadectwo służby. Celnik będzie mógł być zwolniony ze służby, jeżeli ukończył 65 lat i przysługuje mu prawo do emerytury.

Zgodnie z ustawą szef Służby Celnej będzie przełożonym wszystkich funkcjonariuszy. Jeżeli funkcjonariusz będzie zwolniony przez dyrektora Izby Celnej, wówczas będzie mógł się odwołać od tej decyzji do szefa SC.

Ustawa wejdzie w życie po 21 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów.