SZYMON DALC

doradca podatkowy, Dalc i Ochocki - Doradcy

Tak, byłaby to korzyść zarówno dla klienta, jak i dla osób zajmujących się doradztwem podatkowym. Prawo podatkowe jest specyficzną i bardzo skomplikowaną dziedziną wiedzy wymagającą umiejętności interdyscyplinarnych. Doradzanie klientowi w sprawach podatkowych wyłącznie w oparciu o zasady prawne bez uwzględnienia skutków, jakie mogą powstać na gruncie ekonomicznym, może prowadzić do podejmowania przez klienta niekorzystnych decyzji. Aby uniknąć takiego ryzyka i pokonać trudności interpretacyjne związane z często nie najlepiej skonstruowanymi przepisami, konieczne staje się konsultowanie problemów podatkowych w zespołach składających się ze specjalistów różnych dziedzin. W podmiotach mających osobowość prawną budowanie takich zespołów nie napotyka na żadne przeszkody formalne. Na rynku przeważają jednak doradcy podatkowi wykonujący działalność gospodarczą na własny rachunek, którzy prowadzą swoje kancelarie w pojedynkę, zatrudniając głównie pracowników administracyjnych i księgowych. Podobna sytuacja istnieje na rynku usług prawniczych czy audytorskich. Zakres oferowanych przez te podmioty usług często się przenika, ale nie wyczerpuje oczekiwań klienta. Tymczasem rozwijający się rynek usług doradczych wymaga wszechstronnego i kompleksowego podejścia do problemów. Konieczne jest zatem umożliwienie powstawania spółek osobowych z udziałem doradców podatkowych i przedstawicieli innych zawodów takich jak adwokaci, radcowie prawni czy biegli rewidenci.

(ŁZ)