TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner w MDDP

Dotacje i subwencje otrzymane przez podatnika mogą być wliczane do podstawy opodatkowania dostarczonych towarów lub wykonanych usług tylko po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, ale tylko te, które mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Ten bezpośredni wpływ na cenę pojawi się na przykład w przypadku, gdy podmiot trzeci dopłaci do ceny świadczonej usługi lub dostarczonego towaru.

Przykładem może być dopłata do cen biletów na imprezy sportowe, która pozwala na zachowanie ceny biletu dla publiczności na niższym poziomie, czy dopłata do sprzedawanych leków, która pozwala oferować niskie ceny leków w handlu detalicznym.

Oznacza to w szczególności, że nie wchodzą do podstawy opodatkowania takie dotacje i subwencje, które w ogóle nie mają wpływu na cenę towaru lub usługi, lub ich wpływ na tę cenę jest jedynie pośredni. Stąd nie będzie doliczana do obrotu, np. dotacja do kosztów konkretnych zakupów podatnika, czy ogólnych kosztów działalności podatnika, gdyż jej wpływ na cenę dostarczanych towarów czy świadczonych usług może mieć charakter jedynie pośredni.

W przypadku gdy podatnik nie wykazuje w ogóle obrotu, natomiast otrzymał dotację, wówczas dotacja taka sama w sobie nie będzie stanowić podstawy opodatkowania. Dotacja nie jest bowiem płatnością z tytułu dostarczonych towarów czy wykonanych usług, a zatem staje się elementem podstawy opodatkowania tylko w tym jedynym przypadku, w którym jej otrzymanie ma bezpośredni wpływ na cenę czynności opodatkowanej.