Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się do prezydenta o zawetowanie nowej ustawy o Służbie Celnej, która czeka na jego podpis.
Funkcjonariusze celni zrzeszeni w Związku Zawodowym Celnicy PL wysłali list do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Proszą w nim o zawetowanie ustawy o Służbie Celnej, która czeka na podpis prezydenta.
Zdaniem Sławomira Siwego ze ZZ Celnicy PL, nowa ustawa nie będzie zakładaną reformą Służby Celnej.
– W toku prac nad projektem ustawy zostały wykreślone artykuły, które wzmacniały uprawnienia kontrolne celników wobec szarej strefy oraz ograniczono środki finansowe, osłabiając skuteczność innych rozwiązań – wymienia Sławomir Siwy.
Dodaje, że bez tych uprawnień oraz dodatkowego wyposażenia nie jest możliwa realizacja zobowiązań międzynarodowych Polski, zmniejszenie przypadkowości kontroli, a więc jej uciążliwości dla podmiotów. Takie rozwiązanie sprzyja szarej strefie, chroni przemyt i przestępczość w sferze akcyzy, kierując aktywność Służby Celnej na kontrolę legalnych podmiotów.
– Związek zawodowy zwrócił się do prezydenta o rozważenie zawetowania ustawy, wstrzymania kolejnej pseudoreformy Służby Celnej oraz zainicjowania prac nad faktyczną jej modernizacją w celu lepszej ochrony interesu publicznego Polski i Wspólnoty Europejskiej – podkreśla Sławomir Siwy.