Nowe ustawy o Służbie Celnej oraz o finansach publicznych trafią do podpisu prezydenta.
Sejm rozpatrzył stanowisko Senatu do ustawy o Służbie Celnej i przyjął większość senackich poprawek. Posłowie poparli m.in. poprawkę zakładającą, że celnika będzie można zwolnić ze służby, jeżeli ukończył 65 lat i ma prawo do emerytury. Ustawa zawiera rozwiązania, których celem jest wzmocnienie organizacji i statusu funkcjonariuszy Służby Celnej.
Parlament zakończył także prace nad nową ustawą o finansach publicznych, która będzie stanowiła podstawę do przygotowania przyszłorocznego budżetu. Ustawa likwiduje gospodarstwa pomocnicze oraz państwowe zakłady budżetowe. Ponadto reguluje zasady sporządzania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i budżetu środków europejskich.