Osoba niepełnosprawna, lub która ma na utrzymaniu niepełnosprawnego, może w rocznym rozliczeniu podatkowym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W jej ramach można pomniejszyć dochód o wydatki poniesione m.in. na przewodnika osoby niewidomej. Jeżeli podatnik, który jest osobą niewidomą, poniósł w 2009 roku wydatki na opłacenie przewodników (osób, z pomocy których korzysta), to przysługuje mu prawo do odliczenia od dochodu poniesionych wydatków.

W ustawie nie ma katalogu czynności, których wykonanie jest traktowane jako czynności przewodników osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że wszelkie czynności (i wydatki z tym związane) wykonywane dla osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa mogą być potraktowane jako pomoc dla tych osób.

Opłacając przewodnika, podatnik może od dochodu odliczyć maksymalnie 2280 zł, jeśli taką sumę na przewodnika wydał. Jeśli kwota ta była mniejsza, odliczeniu podlega suma faktycznie wydana.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie wymagają szczególnej formy dokumentowania wydatków poniesionych na przewodnika, np. faktur VAT. Jednak gdy urząd skarbowy poprosi o przedstawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, osoba niepełnosprawna, lub na utrzymaniu której jest niepełnosprawny członek rodziny, będzie musiała udowodnić, że dany wydatek na przewodnika poniosła. Na potwierdzenie poniesionych wydatków można np. przedstawić organowi podatkowemu umowę z przewodnikiem.

16 dni zostało do wyboru formy opodatkowania

28 dni zostało do rozliczenia ryczałtu za 2009 rok

116 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok