Korzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma wpływ nie tylko na bieżącą sytuację podatników, ale stanowi również jedną z podstaw do wznowienia zakończonego wcześniej postępowania podatkowego. Trzeba jednak uważnie śledzić, kiedy wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) wchodzi w życie, bo od tego może zależeć skuteczność wznowienia postępowania.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeżeli ostateczna decyzja podatkowa została wydana na podstawie niekonstytucyjnego przepisu, podatnik ma prawo żądać wznowienia postępowania. Jednak w tym przypadku inicjatywa leży po stronie podatnika. Wznowienie następuje bowiem tylko na wniosek, i to złożony w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia TK. Orzeczenia te wchodzą w życie w momencie ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Jednak Trybunał może odroczyć wejście w życie danego wyroku. Wówczas to ta data będzie wyznaczała bieg terminu do złożenia wniosku o wznowienie.

Wejście w życie wyroku TK ma też istotne znaczenie dla oprocentowania nadpłaty powstałej w związku z niekonstytucyjnością przepisów podatkowych. Jeżeli podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, oprocentowanie przysługuje za cały okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu.

Jeśli podatnik złożył wniosek po upływie 30 dni od wejścia w życie wyroku TK, odsetki zostaną naliczone od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od jego wejścia w życie. Potem nadpłata będzie nieoprocentowana.