Posłowie przesunęli o rok obowiązek wypełniania przez pracodawców rocznych PIT za swoich pracowników. Obowiązek ten nakłada na płatników rządowa nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą uchwalił Sejm. Posłowie zagłosowali za wnioskiem mniejszości, zgodnie z którym nowe rozwiązanie będzie miało zastosowanie dopiero do dochodów osiągniętych w 2010 roku. Rząd chciał, aby pracodawcy sporządzali roczne obliczenie podatku za pracowników już za 2009 rok.

Roczne obliczenie podatku zostanie sporządzone za pracownika zatrudnionego w jednym zakładzie pracy. Osoby pracujące na kilku etatach będą musiały do 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyć płatnikowi oświadczenie o samodzielnym złożeniu zeznania podatkowego. To samo będzie dotyczyło osób, które będą chciały skorzystać z preferencyjnego rozliczenia małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. Oświadczenie o samodzielnym rozliczeniu z fiskusem złoży także podatnik, który nie będzie chciał skorzystać z rozliczenia swoich dochodów przez płatnika.

Pracodawca na wniosek podatnika uwzględni w rocznym obliczeniu podatku ulgę prorodzinną, internetową oraz przekaże 1 proc. na wskazaną przez podatnika organizację pożytku publicznego. Dla podatnika będzie to oznaczało konieczność wcześniejszego zebrania dokumentów, np. faktur za internet i określenia wysokości przysługujących ulg.

Nowela wprowadza także zmianę zasad rozliczania nadpłat wynikających z zeznań składanych przez pracodawców. Zwrotu dokona naczelnik urzędu skarbowego.

5 mln podatników zostanie rozliczonych przez płatników według szacunków MF