Od przyszłego roku ma obowiązywać jedna niższa stawka ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z najmu w wysokości 8,5 proc. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy w tej sprawie. To zasadnicza zmiana dla wszystkich osób, które czerpią zyski z wynajmu mieszkań niezwiązanego z prowadzoną działalnością i rozliczają się w formie ryczałtu.

Obecnie ryczałt według stawki 8,5 proc. płaci się tylko do momentu, w którym podatnik nie przekroczy kwoty przychodu stanowiącej równowartość 4 tys. euro (w 2009 roku jest to 13 510 zł). Od nadwyżki trzeba zapłacić ryczałt według stawki 20 proc.

Po zmianach wszystkie osoby fizyczne, które zdecydują się na opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem, zapłacą podatek według 8,5-proc. stawki bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów.

Ze względu na obowiązujące dziś zróżnicowanie stawek, część wynajmujących decyduje się na opodatkowanie najmu na ogólnych zasadach. Jeżeli mają wysokie przychody i koszty związane z wynajmowaniem mieszkania, bardziej opłacalne jest dla nich rozliczanie podatku od dochodu według skali, gdzie przychód można pomniejszyć o koszty. W ryczałcie ewidencjonowanym podatek płaci się natomiast od przychodu bez możliwości uwzględniania kosztów. Od przyszłego roku, dzięki zniesieniu wyższej stawki ryczałtu, ta forma opodatkowania stanie się opłacalna także dla wynajmujących, którzy uzyskują wysokie przychody.