Właściwe wykorzystanie nieruchomości oraz przestrzeganie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może przynieść firmie od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych oszczędności z tytułu podatku od nieruchomości. Firmy, które posiadają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, powinny więc przejrzeć swoje zobowiązania podatkowe. W dzisiejszym Przewodniku wyjaśniamy przepisy dotyczące obowiązków podatników w zakresie podatku od nieruchomości.
Z posiadaniem nieruchomości przez firmę wiążą się obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości. Spółki, które zamierzają kupić nieruchomość, zazwyczaj mają już plan dotyczący jej wykorzystania oraz kosztów związanych z jej użytkowaniem. Powinny jednak pomyśleć również o planowaniu związanym z podatkiem od nieruchomości. Zasada jest prosta, im większy budynek, im więcej budowli ma firma lub im większy teren zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, tym wyższy podatek od nieruchomości. Zasada ta nie ma jednak zastosowania, w przypadku gdy nieruchomość jest położona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzysta ze zwolnienia od podatku. W takiej sytuacji obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości będą albo bardzo niskie, albo – przez pewien okres – w ogóle ich nie będzie. Zakładamy jednak, że nieruchomość znajduje się poza strefą i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). W takim przypadku nie będzie miało znaczenia, czy firma wykorzystuje nieruchomość do działalności gospodarczej, czy budynek stoi pusty. Będzie musiała za niego odprowadzać podatek od nieruchomości, tak jakby prowadzona w nim była działalność gospodarcza, a więc według najwyższej stawki. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku z 20 marca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1888/07) stwierdził, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc różnego rodzaju obiekty niewykorzystywane w danym momencie lub gdzie prowadzona jest innego rodzaju działalność niż gospodarcza, należy uznać za związane z działalnością gospodarczą.
A zatem firma, która kupiła budynek na tyle duży, że nie będzie wykorzystywała całej jego powierzchni do działalności, będzie musiała odprowadzić podatek od całej powierzchni nieruchomości, a nie tylko tej, którą wykorzystuje. Ustawodawca podatkowy przyjął bowiem założenie, że nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej powinny być wykorzystane w 100 proc. Innymi słowy, jeśli firma posiada nieruchomość o powierzchni 100 mkw., to przyjmuje się, że prowadzi działalność gospodarczą na powierzchni 100 mkw. Dlatego tak ważne jest planowanie podatkowe w podatku od nieruchomości jeszcze przed zakupem budynku. Tylko w pełni wykorzystywane budynki będą zoptymalizowane podatkowo. Jest to istotne dla każdej firmy również z punktu widzenia optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, czy warunki rynkowe są trudne, czy firma świetnie prosperuje. Powinna zadbać o optymalizację kosztów, bowiem leży to w jej interesie oraz gwarantuje prawidłowość rozliczeń podatkowych. Jeśli rozliczenia będą zgodne z przepisami, to w razie kontroli podatkowej w firmie nikt nie będzie ich kwestionował. W dalszej części artykułu pokażemy, w jaki sposób wykorzystać w pełni nieruchomość w firmie, a w rezultacie jak zapłacić dokładnie tyle podatku, ile należy się gminie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Co jest przedmiotem opodatkowania
Jakie obowiązki ma podatkowe ma firma
Jak obliczyć podstawę opodatkowania
Od kiedy płacić podatek od nieruchomości


Czytaj: Jak prawidłowo płacić podatek od firmowych nieruchomości