Od 1 stycznia 2009 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Meldunek jest niezbędny do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. Jeśli resort finansów nie zmieni przepisów, od 2009 roku nie będzie można z niego korzystać.
ANALIZA
Podatnik, który otrzyma nieruchomość w darowiźnie lub spadku, nie zapłaci podatku od otrzymanego majątku, jeśli m.in. będzie mieszkał, będąc zameldowany na pobyt stały, w otrzymanym budynku lub lokalu przez co najmniej pięć lat (to jeden z kilku warunków, które trzeba spełnić). To ulga mieszkaniowa, przewidziana w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Niestety, przez niedopatrzenie Ministerstwa Finansów zniknie ona już od 1 stycznia 2009 r. Od tego bowiem dnia ma zostać zniesiony obowiązek meldunkowy. Obowiązku meldunku więc nie będzie, ale konieczność zameldowania na pobyt stały przy uldze mieszkaniowej pozostanie. To spowoduje, że już od przyszłego roku każde otrzymanie nieruchomości w sposób nieodpłatny będzie opodatkowane prawie w każdym przypadku.