Funkcjonariusz celny otrzyma równoważnik z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby poza miejscem zamieszkania.
Zasady funkcjonowania Służby Celnej ureguluje nowy akt prawny. Sejm uchwalił w piątek nową ustawę o Służbie Celnej, opracowaną przez rząd w związku z koniecznością wprowadzenia zmian modernizacyjnych. Znaczna część ustawy dotyczy wzmocnienia organizacji Służby Celnej. Dotyczy to w szczególności uszczegółowienia zasad awansowania, poddania stanowisk opisowi i wartościowaniu, stworzenia korpusów stopni służbowych. Zmiany te mają na celu stworzenie jednolitego korpusu Służby Celnej na wzór innych służb mundurowych.
Sejm przyjął poprawkę Platformy Obywatelskiej rozszerzającą katalog funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania równoważnika pieniężnego z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby. Pierwotnie miał on przysługiwać tylko funkcjonariuszom dojeżdżającym do oddziałów celnych usytuowanych na zewnętrznej granicy Wspólnoty Europejskiej. Ograniczenie to zostało zniesione. Równoważnik będzie przysługiwał funkcjonariuszowi z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby, jeżeli on lub jego małżonek nie zamieszkują lub nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Odrzucone zostały natomiast m.in. poprawki wprowadzające emerytury celne oraz przyznające Służbie Celnej uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze.
Ustawa jest ściśle związana z przyjętym we wrześniu przez rząd Programem modernizacji Służby Celnej w latach 2009–2011. Jej wejście w życie umożliwi uruchomienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla celników.
Ustawę teraz rozpatrzy Senat.