Po wystąpieniu ze spółki jawnej wspólnik otrzyma wypłatę z tytułu wniesionego do niej udziału zaraz po sporządzeniu bilansu i ustaleniu jego wysokości.
Każdy wspólnik ma prawo wystąpić ze spółki jawnej, wypowiadając umowę spółki i zażądać rozliczenia swojego udziału. Wypowiedzenie umowy spółki jest ważne wówczas, gdy wspólnik złoży pisemne oświadczenie na sześć miesięcy przed końcem roku obrachunkowego i doręczy je wszystkim wspólnikom, albo wspólnikowi upoważnionemu do reprezentowania spółki. Wspólnik nie musi uzasadniać, z jakich powodów chce wystąpić ze spółki.

Wypowiedzenie umowy