Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o zwrot VAT, o który wystąpili przed likwidacją spółki. Obecnie pozwalają na to przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Izby wytaczają procesy

Wcześniej, czyli przed 1 grudnia 2008 r., wspólnikom zlikwidowanych spółek cywilnych również przysługiwało takie prawo, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w marcu tego roku oraz co potwierdzają w wyrokach wojewódzkie sądy administracyjne (np. WSA w Bydgoszczy, sygn. akt I SA/Bd 307/09) i Naczelny Sąd Administracyjny.

Urzędy i izby skarbowe nie wycofują się jednak z toczących się postępowań sądowych, w których byli wspólnicy domagają się uznania ich za strony postępowania i zwrotu VAT, który urzędy powinni im zwrócić przez likwidacją.

Oznacza to, że fiskus nie zgadza się z wyrokami sądów, w tym Trybunału Konstytucyjnego. W przeciwnym razie wystarczyłoby, aby dyrektorzy izb skarbowych przyznali rację skarżącym i nie doszłoby do rozprawy.

Upór fiskusa powoduje, że w sprawach o zwrot VAT byłym wspólnikom sądy zasądzają koszty postępowania od dyrektorów izb skarbowych na rzecz skarżących.

Ważny termin deklaracji

Ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego sądy nie mogą orzekać inaczej. A zatem w sprawach, w których byli wspólnicy dopełnili wszelkich formalności prawnych (przed likwidacją spółki złożyli deklarację VAT-7, w której wykazali VAT do zwrotu na rachunek bankowy), jest niemal pewne, że wygrają w sądzie.

Przykładowo WSA w Bydgoszczy uznał, że byli wspólnicy są stroną postępowania o zwrot VAT i urząd bezpodstawnie odmówił im zwrotu. Organy podatkowe twierdziły, że skoro spółka została zlikwidowana, to nie ma komu zwrócić różnicy podatku naliczonego nad należnym.

Ustawodawca dostrzegł jednak problem i przy okazji nowelizacji ustawy o VAT dokonał zmian, na mocy których byli wspólnicy spółek osobowych mogą odzyskać VAT.