INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, czy wydatki na opłacenie usług agencji celnej mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Agencja celna po wykonaniu usługi organizacji odprawy celnej eksportowej obciążyła firmę kosztami jej organizacji. Agencja celna wystawiła fakturę za wykonaną usługę.

Jak podkreślił dyrektor warszawskiej izby, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, jeżeli pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Aby zaliczyć wydatek do kosztów, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, wydatek musi być poniesiony w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością. Po drugie, wydatek jest ponoszony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Po trzecie, przedsiębiorca musi mieć dokumenty potwierdzające poniesienie określonych nakładów. Po czwarte, dany wydatek nie może być wymieniony w katalogu opłat, które nie mogą być uznane za koszt podatkowy.

W konsekwencji, poniesiony wydatek na nabycie usługi organizacji odprawy celnej w transporcie międzynarodowym może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów firmy.

Warto też pamiętać, że to podatnik musi udowodnić, że poniesiony wydatek ma związek z prowadzoną działalnoscią gospodarczą i dlatego zostaje rozliczony w kosztach podatkowych.

szony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Po trzecie, przedsiębiorca musi mieć dokumenty potwierdzające poniesienie określonych nakładów. Po czwarte, dany wydatek nie może być wymieniony w katalogu opłat, które nie mogą być uznane za koszt podatkowy.

W konsekwencji, poniesiony wydatek na nabycie usługi organizacji odprawy celnej w transporcie międzynarodowym może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów firmy.

Warto też pamiętać, że to podatnik musi udowodnić, że poniesiony wydatek ma związek z prowadzoną działalnoscią gospodarczą i dlatego zostaje rozliczony w kosztach podatkowych.n

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 sierpnia 2009 r. (nr IPPB5/423-277/09-2/DG)