PORADA

Akt połączenia się spółek akcyjnych może stwarzać problemy podatkowe dla inwestorów. Często zdarza się tak, że podatnicy, czytając art. 22 ust. 1f ustawy o PIT, dotyczący kosztów uzyskania przychodów, za koszt nabycia akcji uzyskanych z połączenia się dwóch podmiotów, w omawianym przypadku, błędnie uznają wartość nominalną nowych akcji.

Chodzi o sytuację, w której inwestor był posiadaczem akcji spółki, która w wyniku połączenia została przejęta przez inny podmiot i de facto jej akcje zostały zamienione na inne. Inwestor samoistnie stał się więc posiadaczem akcji nowej spółki o nowej wartości nominalnej. W takim przypadku za koszt uzyskania przychodu powinien przyjąć pierwotną wartość pierwszego nabytego pakietu akcji.

Historyczny koszt nabycia akcji, który w rzeczywistości bywa o wiele niższy niż akcji nowej spółki, mógłby skłaniać do obliczenia dochodu i wyliczenia z tego tytułu podatku, ale operacja ta nie jest jednak zgodna z przepisami ustawy o PIT.

Zdaniem Marka Gadacza, doradcy podatkowego z PricewaterhouseCoopers ustawa o PIT nie uznaje za moment podatkowy aktu połączenia się dwóch spółek (np. kiedy jedna spółka przejmuje drugą). W praktyce oznacza to, że u akcjonariusza spółki, która jest przejmowana, dochód nie powstaje, mimo że teoretycznie mógłby powstać.

Operacja zamiany akcji w wyniku łączenia spółek w praktyce może generować również błędne rozliczenia przychodu inwestorów przesyłane przez biura maklerskie na formularzu PIT-8C. Jeśli biura maklerskie nie rozpoznały właściwie aktu zamiany akcji albo kiedy akcje spółek łączonych i spółki połączonej były obsługiwane przez różne biura maklerskie, to rzeczywisty dochód, a co za tym idzie podatek do zapłaty, może zostać w takich formularzach błędnie wyliczony. W takiej sytuacji podatnik powinien zwrócić się o korektę formularza albo samodzielnie rozliczyć dochód (stratę) z tego tytułu.

USTALANIE KOSZTU NABYCIA

  •  Łączenie spółek - spółka A przejmuje spółkę B i powstaje spółka C
  •  Akcjonariusz spółki A lub B w wyniku połączenia staje się samoistnie posiadaczem akcji spółki C, której wartość nominalna jest inna niż akcji spółki A lub B, które inwestor nabył wcześniej, przed połączeniem
  •  Obliczając dochód ze sprzedaży akcji spółki C, za koszt uzyskania przychodu należy przyjąć nominalną wartość nabytych akcji spółki A lub B

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl