Jeśli umowa najmu zawierana jest w sierpniu, a czynsz nie przekracza 2,7 tys. zł miesięcznie, warto wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu. Taką możliwość mają w tej chwili tylko osoby rozpoczynające najem.
Z najmu utrzymuje się obecnie w mniejszym lub większym stopniu około 250 tys. osób. Tylu podatników fakt ten deklaruje. Jednak według szacunków niektórych ekspertów, przynajmniej drugie tyle wynajmuje mieszkania, nie zgłaszając tego faktu. Mało kto zdaje sobie przy tym sprawę, że organy podatkowe coraz skuteczniej kontrolują takie osoby. Tymczasem ukrywanie takich przychodów robi się coraz mniej opłacalne. Podejmowane ryzyko jest bowiem niewspółmiernie wysokie w stosunku do grożących kar (orzekane są grzywny od kilkuset nawet do kilkunastu tysięcy złotych).
Wraz ze zbliżającym się rokiem szkolnym i akademickim, czyli początkiem kolejnego sezonu wynajmowania pokoi i mieszkań, warto zastanowić się, czy nie nadarza się najlepsza okazja na wyjście z szarej strefy najmu i zalegalizowania naszych dochodów. Okazja tym lepsza, że w 2010 roku zostanie zlikwidowana 20-proc. stawka stosowana dziś przy opodatkowaniu najmu ryczałtem.
Cały czynsz opodatkowany zatem będzie niską 8,5-proc. stawką podatku. Dziś jest tak tylko przy przychodach do 4 tys. euro. Później od nadwyżki płaci się już podatek według stawki 20 proc.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak zalegalizować najem i płacić niski podatek

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy limit dotyczy małżonków
- Czy odsetki będą kosztem
- Czy podatek zależy od formy w jakiej wykonywany jest najem
- Czy najem podlega 22-proc. VAT
- Czy pismo trzeba złożyć
- Czy o rezygnacji z ryczałtu trzeba zawiadomić
- Czy ryczałt obejmuje całą kwotę otrzymaną od wynajmującego
- Czy wydatki wynajmującego są opodatkowane


Czytaj również:

- Jak ustalić podatek po zmianie stawki

- Jak amortyzować wynajmowane mieszkanie