Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, co stanowi podstawę opodatkowania ryczałtem przy najmie. Wątpliwości podatnika dotyczyły tego, czy podatek płaci się od kwoty stanowiącej równowartość określonego umową czynszu miesięcznego, czy może kwota do opodatkowania obejmuje obok czynszu również opłaty za media.

Według stołecznej izby podstawą opodatkowania jest kwota czynszu określona w umowie. Obliczając podatek wynajmujący powinien określić przychód w kwocie czynszu z umowy, mimo że na jego rachunek wpływa kwota wyższa, uwzględniająca również opłaty za media. Wpłacone przez najemcę opłaty za media, których ponoszenie zostało zastrzeżone w umowie odrębnie od czynszu, pozostają obojętne podatkowo. Nie wpływają one na wysokość zobowiązania podatkowego.

Podstawą ustalenia wysokości przychodu z najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu. Otrzymywany czynsz jest przysporzeniem majątkowym podatnika, a tym samym stanowi przychód w rozumieniu podatkowym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 grudnia 2009 r. (nr IPPB1/415-804/09-2/MT).