Studenci większość wakacji poświęcają pracy, po to, by zdobyć nowe doświadczenia albo by podreperować budżet.

– Wakacje to świetna okazja, by popracować i dorobić do kieszonkowego. Szczególnie opłacalna jest za granicą – zauważa Adam Gryckiewicz, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Popularnością cieszy się winobranie we Francji, Au-pair w krajach Beneluxu, czy pomoc przy żniwach w krajach skandynawskich. Studenci, którzy pracowali poza Polską legalnie, będą musieli rozliczyć się z fiskusem.

– Dochody studentów z pracy świadczonej za granicą są zasadniczo opodatkowane w państwie uzyskania dochodów – tłumaczy Joanna Aleksiejczuk, konsultant w firmie MDDP.

Kilka czynników decyduje o tym, czy dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce, m.in. fakt uzyskania lub brak w danym roku dochodów w Polsce, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, metoda unikania podwójnego opodatkowania dochodów przyjęta w umowie międzynarodowej zawartej przez Polskę z danym krajem lub wysokość zagranicznych dochodów.

Zakładając, że dochód uzyskany przez studenta za granicą jest jego jedynym dochodem w roku, a jednocześnie zastosowana do uzyskanych dochodów zagranicznych umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją, student nie będzie miał obowiązku składania w Polsce zeznania podatkowego.

Dochody z pracy świadczonej za granicą w takiej sytuacji objęte będą w Polsce zwolnieniem, a w rozliczeniach z fiskusem uwzględnia się je wyłącznie w celu ustalenia stopy procentowej, według której miałby być opodatkowany ewentualny dochód uzyskany w Polsce. Dochody zagraniczne mogą być rozliczane także inną metodą unikania podwójnego opodatkowania, tzw. proporcjonalnego odliczenia. Przy zastosowaniu tej metody obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu zagranicznego istnieje zawsze, bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał w Polsce inne dochody opodatkowane według skali podatkowej.

– Student deklaruje dochody zagraniczne (po przeliczeniu ich na złote) w zeznaniu rocznym PIT-36 oraz załączniku PIT/ZG składanych w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskał dochód – zwraca uwagę Agnieszka Aleksiejczuk.

Ważne!

Mniej korzystną metodę unikania podwójnego opodatkowania, tj. proporcjonalne odliczenie, przewidują wśród umów z państwami UE umowy z: Belgią, Danią, Finlandią, Holandią i Szwecją