Opieka nad małoletnim ustanowiona przez sąd opiekuńczy może być odpłatna, ale wynagrodzenie opiekuna nie podlega opodatkowaniu. Od 13 czerwca 2009 r. obowiązują nowe przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące opieki.

Jak tłumaczy Bartłomiej Atys, radca prawny w Kancelarii Prawnej Atys i Wspólnicy, jedną ze zmian jest odejście od zasady, że sprawowanie opieki jest bezpłatne. Sąd może przyznać opiekunowi wynagrodzenia, o ile ten wystąpi z takim żądaniem.

– Wynagrodzenie takie może być pokrywane z dochodów lub majątku osoby pozostającej pod opieką bądź środków publicznych – wymienia Bartłomiej Atys.

Z nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wprowadzono nowe zwolnienie w art. 21 ust. 1 pkt 79a.

– Zgodnie z nim wolne od podatku jest wynagrodzenie za opiekę przyznane przez sąd na podstawie art. 162 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – mówi Bartłomiej Atys.

Wprowadzenie takiego rozwiązania było konieczne ze względu na potrzebę zrównania sytuacji opiekunów uzyskujących wynagrodzenie na tej samej podstawie prawnej, ale z różnych źródeł.

– W przeciwnym wypadku wynagrodzenie opiekuna pokrywane z majątku lub dochodów osoby pozostającej pod opieką byłoby opodatkowane – podkreśla Bartłomiej Atys.

Wynagrodzenie finansowane ze środków publicznych jako świadczenie z pomocy społecznej może korzystać ze zwolnienia na podstawie dotychczasowego art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT. W tej sytuacji zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 79 i pkt 79a ustawy o PIT częściowo się pokrywają.

– Wynagrodzenie z pomocy społecznej korzysta ze zwolnienia na podstawie obydwu przepisów. Nie powinno to mieć znaczenia w praktyce – stwierdza Bartłomiej Atys.