Wynagrodzenie z tytułu opieki nad dzieckiem zwolnione jest z PIT bez względu na źródło finansowania.
Opieka nad małoletnim ustanowiona przez sąd opiekuńczy może być odpłatna, ale wynagrodzenie opiekuna nie podlega opodatkowaniu. Od 13 czerwca 2009 r. obowiązują nowe przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące opieki.
Jak tłumaczy Bartłomiej Atys, radca prawny w Kancelarii Prawnej Atys i Wspólnicy, jedną ze zmian jest odejście od zasady, że sprawowanie opieki jest bezpłatne. Sąd może przyznać opiekunowi wynagrodzenia, o ile ten wystąpi z takim żądaniem.
– Wynagrodzenie takie może być pokrywane z dochodów lub majątku osoby pozostającej pod opieką bądź środków publicznych – wymienia Bartłomiej Atys.
Z nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wprowadzono nowe zwolnienie w art. 21 ust. 1 pkt 79a.
– Zgodnie z nim wolne od podatku jest wynagrodzenie za opiekę przyznane przez sąd na podstawie art. 162 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – mówi Bartłomiej Atys.
Wprowadzenie takiego rozwiązania było konieczne ze względu na potrzebę zrównania sytuacji opiekunów uzyskujących wynagrodzenie na tej samej podstawie prawnej, ale z różnych źródeł.
– W przeciwnym wypadku wynagrodzenie opiekuna pokrywane z majątku lub dochodów osoby pozostającej pod opieką byłoby opodatkowane – podkreśla Bartłomiej Atys.
Wynagrodzenie finansowane ze środków publicznych jako świadczenie z pomocy społecznej może korzystać ze zwolnienia na podstawie dotychczasowego art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT. W tej sytuacji zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 79 i pkt 79a ustawy o PIT częściowo się pokrywają.
– Wynagrodzenie z pomocy społecznej korzysta ze zwolnienia na podstawie obydwu przepisów. Nie powinno to mieć znaczenia w praktyce – stwierdza Bartłomiej Atys.