INTERPELACJA

Po nowelizacji budżetu na 2009 rok i przeprowadzeniu konsultacji ze związkami zawodowymi będzie można określić możliwości uruchomienia środków pieniężnych na motywacyjny system wynagrodzeń funkcjonariuszy celnych – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10196). Środki mają być uruchomione na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę planowane rozwiązania w nowej ustawie o Służbie Celnej. Resort wskazał, że ze względu na uwarunkowania budżetowe oraz przedłużenie prac parlamentarnych nad nową ustawy o Służbie Celnej środki pieniężne na system motywacyjny zostały ograniczone do kwoty 58,890 mln zł (z 104,716 mln zł). Ministerstwo podkreśliło, że znaczenie dla wydatkowania środków pieniężnych ma planowany termin wejścia w życie nowej ustawy o Służbie Celnej, tj. IV kwartał 2009 r.