Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj na swoich stronach projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.

Wynika z niego, że funkcjonariusze celni dostaną pięć nowych dodatków do uposażenia zasadniczego. Będą to dodatki: za realizację zadań z zakresu kontroli zgłoszeń celnych, kontroli towarów, kontroli osób – w oddziałach celnych granicznych; za służbę na jednostce pływającej; za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów; za realizację zadań kontrolnych – w komórce zwalczania przestępczości w izbie celnej; za realizację zadań w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Dodatki będą ustalane w wysokości 0,16 kwoty bazowej, która wynosi 1873,84 zł. Jest to jednak kwota zmienna.

Projekt zakłada podniesienie najniższych uposażeń we wszystkich grupach uposażenia zasadniczego w celu ich podniesienia dla najmniej zarabiających w poszczególnych grupach i na stanowiskach. Dysproporcje w wysokości uposażenia zasadniczego na takim samym stanowisku służbowym w izbach celnych sięgają kilku tysięcy złotych. Projektowane regulacje mają to zmienić. Zaplanowano podwyższenie najniższych mnożników kwoty bazowej na poszczególnych stanowiskach. Podwyżka niektórych sięga nawet 250 proc. W konsekwencji, np. w przypadku młodszego kontrolera celnego, mimo podniesienia o 210 proc. wysokości mnożnika kwoty bazowej, realne uposażenie zasadnicze może wzrosnąć o ok. 25 proc.

Wypłata dodatków i podwyższenie uposażenia funkcjonariuszy celnych zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Przepisy rozporządzenia, które ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, będą stosowane od 1 lipca 2009 r.