Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych. Wynika z niego, że wielokrotność kwoty bazowej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. ustala się na 2,67, czyli na tym samym poziomie co mnożnik stosowany dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wskaźnik ten został ustalony w uchwale Rady Ministrów z września 2008 r. w sprawie programu modernizacji służby celnej w latach 2009 – 2011.

Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, która ustalana jest według odrębnych zasad określonych w ustawie budżetowej. Wielokrotność kwoty bazowej określa Rada Ministrów w rozporządzeniu. Jego projekt opracował resort finansów.

Obowiązujące rozporządzenie z 29 kwietnia 2003 r. ustala wielokrotność kwoty bazowej na poziome 1,919. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.