NOWE PRAWO Należności umorzone na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom bezrobotnym są zwolnione z PIT.
Od dziś w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje nowe zwolnienie przeznaczone dla osób, którym umorzone zostaną kwoty należności z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego. Zwolnienie wprowadziła ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. nr 115, poz. 964).
Pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego ma charakter zwrotny, zatem nie skutkuje ona powstaniem po stronie podatnika przychodu. Starosta może jednak umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu przyznanej pomocy. Kwoty umorzonych należności będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem umorzenia będzie trudna sytuacja życiowa korzystającego z kredytu.
– Będą to decyzje uznaniowe i jak zawsze w takich przypadkach można się spodziewać dużej dowolności urzędów w interpretacji znaczenia słów trudna sytuacja życiowa – mówi Grażyna Nelip, doradca podatkowy w firmie Księgowość Podatki Doradztwo Tax-Net.
Dodaje, że ponieważ spłaty pierwszych rat rozpoczną się dopiero po 24 miesiącach od momentu zakończenia płatności rat pomocy, pierwsze umorzenia mogą więc pojawić się praktycznie dopiero po trzech latach.
– Można się obawiać, że po trzech latach wiele osób korzystających z pomocy zapomni o konieczności starania się o decyzję umorzenia jako warunku skorzystania ze zwolnienia podatkowego – mówi Grażyna Nelip.