NOWE PRAWO Należności umorzone na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom bezrobotnym są zwolnione z PIT.
Od dziś w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje nowe zwolnienie przeznaczone dla osób, którym umorzone zostaną kwoty należności z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego. Zwolnienie wprowadziła ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. nr 115, poz. 964).
Pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego ma charakter zwrotny, zatem nie skutkuje ona powstaniem po stronie podatnika przychodu. Starosta może jednak umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu przyznanej pomocy. Kwoty umorzonych należności będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem umorzenia będzie trudna sytuacja życiowa korzystającego z kredytu.