ZMIANA PRAWA

Od 1 stycznia 2010 r. ma zostać zniesiony limit przychodów z najmu w wysokości 4 tys. euro, po przekroczeniu którego stosowana jest podwyższona 20-proc. stawka podatku zryczałtowanego. Właściciele mieszkań, którzy zdecydują się je wynająć, zapłacą 8,5-proc. zryczałtowany podatek od całego uzyskanego przychodu.

To konsekwencja regulacji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który wczoraj przyjął rząd.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) ryczałt w wysokości 8,5 proc. przychodów płacą wyłącznie podatnicy, których przychody z najmu nie przekraczają równowartości 4 tys. euro (w 2009 roku jest to 13 510 zł). Po przekroczeniu tej kwoty, podatek od nadwyżki wzrasta do 20 proc. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy wprowadza zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem najmu, polegające na likwidacji limitu przychodów, po przekroczeniu którego wynajmujący, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem, muszą opłacać podatek według podwyższonej stawki.