W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć od dochodu w rocznym PIT zakup pieca gazowego oraz materaca z włóknami kokosowymi.
INTERPRETACJA
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jakie wydatki podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W przypadku analizowanym przez warszawską izbę podatniczka ma na utrzymaniu niepełnosprawnego męża. Kupiła piec gazowy, za który częściowo uzyskała zwrot VAT, oraz materac z włóknami kokosowymi.
Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli instalacja kotła gazowego jest podyktowana ułatwieniem obsługi z uwagi na chorobę męża podatniczki, to poniesione koszty będą uznane za wydatek, który może być odliczony od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jednak z uwagi na to, że podatniczka od zakupu pieca gazowego uzyskała zwrot części VAT, przy odliczaniu tego wydatku w rocznym PIT będzie musiała pomniejszyć kwotę odliczenia o zwrócony podatek.
W odniesieniu do zakupu materaca z włóknami kokosowymi organ podatkowy stwierdził, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć od dochodu wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń indywidualnego przeznaczenia, niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Podatniczce jako osobie, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, będzie przysługiwało prawo do odliczenia wydatku na zakup materaca w sytuacji wystawienia przez lekarza specjalistę zaświadczenia lekarskiego, że materac należy stosować w związku z orzeczonym stopniem niepełnosprawności męża oraz że dodatkowo spełnia on wymogi sprzętu rehabilitacyjnego.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lipca 2009 r. (nr IPPB4/415-328/09-4/PJ).