Biegły rewident wpisany do rejestru, który chce wykonywać zawód musi poinformować o tym Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR). Należy to uczynić, składając zawiadomienie o podjęciu i formie wykonywania zawodu, a w szczególności o adresie i nazwie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w imieniu którego będzie wykonywał zawód. Takie zasady wprowadził art. 3 ust. 4 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach (Dz.U. nr 77, poz. 649).

Należy pamiętać, że obowiązek złożenia takiego zawiadomienia dotyczy także wszystkich osób będących biegłymi rewidentami, które wpisane były na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Obowiązek ten należy spełnić do 6 października 2009 r.

Z komunikatu KRBR wynika, że po tej dacie osoby, które nie złożą zawiadomienia uważane będą jako niewykonujące zawodu biegłego rewidenta.

Warto wyjaśnić, że do 5 czerwca KRBR prowadziła rejestr biegłych rewidentów, listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, na którą byli wpisywani biegli rewidenci wykonujący zawód oraz listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, na którą wpisywano firmy audytorskie. Aby biegły rewident mógł wykonywać zawód, musi złożyć wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania i czekać na decyzję KRBR.

Obecnie biegły, który figuruje w rejestrze, może zacząć badanie sprawozdań po złożeniu zawiadomienia do samorządu biegłych. Informacje na temat wykonywania zawodu są umieszczane w rejestrze biegłych rewidentów. Będzie on prowadzony w formie elektronicznej na stronie internetowej samorządu www.kibr.org.pl.

Ważne!

Wzór zawiadomienia o wykonywaniu zawodu biegłego określiła Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w załączniku do uchwały z 23 czerwca 2009 r. nr 920/27/2009