INTERPELACJA

Przychody z doraźnej sprzedaży zbędnych środków trwałych, np. gruntów lub budynków inwentarskich, należy uwzględnić przy ustalaniu 60-procentowego wskaźnika udziału przychodów z działalności rolniczej w kwocie przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Takiej informacji udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9983).

Wskaźnik ten ustalany jest na potrzeby zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów w części przeznaczonej na działalność rolniczą. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT zwolnione z podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, udział przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60 proc. przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Resort odniósł się również do wątpliwości, czy mieszalnia pasz w gospodarstwie rolnym na potrzeby własnej produkcji zwierzęcej jest traktowana jako przetwórstwo rolne.

Ministerstwo wyjaśniło, że przez pojęcie przetwórstwo rolne należy rozumieć także działalność mieszalni pasz, jeżeli dotyczy przetwarzania surowców rolnych pochodzących z własnej produkcji roślinnej (np. zboża, pszenicy) na paszę (nowy produkt).