Podatnicy CIT, którzy w 2008 roku wykazali stratę, mogą spodziewać się kontroli urzędu skarbowego.

– Ponoszenie strat, zwłaszcza w dłuższych okresach, może powodować wzmożone zainteresowanie organów podatkowych, aczkolwiek strata nie jest zjawiskiem obcym w gospodarce rynkowej, szczególnie w okresie słabej koniunktury – wyjaśnia Tomasz Nierobisz, ekspert z firmy Deloitte.

W celu uniknięcia negatywnych skutków podatnicy powinni podjąć odpowiednie działania, jeszcze przed rozpoczęciem kontroli. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na konieczność prawidłowego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych, tj. ustalenia w odpowiedniej wysokości przychodów i kosztów podatkowych. W przypadkach wątpliwych wydatków można wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która będzie zabezpieczeniem, że stosowana przez podatnika metoda rozliczeń transakcji jest właściwa, a co za tym idzie prawidłowy jest sposób ich opodatkowania.

– W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi należy odpowiednio udokumentować te transakcje oraz dokonać prawidłowego wyboru ceny i sposobu jej ustalenia – podpowiada Tomasz Nierobisz.

Dodaje, że należy dopilnować, by zastosowana cena odpowiadała cenie rynkowej.

– Znane są nam przypadki, kiedy cena detaliczna została oszacowana na podstawie konsultacji z hurtownikami. Natomiast w trakcie kontroli zachęcamy do aktywnego w niej uczestnictwa – wyliczają eksperci.

Podatnik powinien brać aktywny udział w czynnościach dowodowych inicjowanych przez organ kontrolujący (np. brać udział w przesłuchaniu świadków i zadawać im pytania) oraz z własnej inicjatywy zgłaszać odpowiednie wnioski dowodowe (np. o przeprowadzenie dowodu z dokumentu, o przesłuchanie innych świadków niż powołanych przez organy podatkowe).