Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych autorstwa Ministerstwa Finansów, którym niebawem zajmie się rząd przewiduje likwidację ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości od 1 stycznia 2009 r.

Związane jest to z tym, że tego dnia zniesiony zostanie także obowiązek meldunkowy (zastąpi go rejestracja). Jednak uwaga: ulga meldunkowa nie zniknie z przepisów z dnia na dzień. W nowelizacji resort finansów gwarantuje zachowanie praw nabytych do tego zwolnienia. Co to oznacza?

Podatnicy, którzy nabyli bądź jeszcze nabędą nieruchomość w okresie od 1 stycznia 2007 r. (dzień wprowadzenia ulgi meldunkowej) do 31 grudnia 2008 r. (ostatni planowany dzień obowiązywania ulgi meldunkowej) i zamelduje się w niej na pobyt stały na co najmniej 12 miesięcy, przy sprzedaży tej nieruchomości nie zapłacą 19-proc. PIT.

Podatku nie będzie nawet wtedy, gdy transakcja sprzedaży będzie dokonywana już po 1 stycznia 2009 r.Warto dodać, że jeśli projektowane przepisy ustawy o PIT zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku, do opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatnicy będą musieli stosować już trzy różne sposoby rozliczeń. Podatnicy, którzy kupili mieszkanie lub dom do 31 grudnia 2006 r. ich sprzedaż opodatkowują 10-proc. PIT, płaconym od przychodu.

Podatnicy, którzy nabyli lub nabędą nieruchomość w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. będą od zbycia nieruchomości płacić 19-proc. PIT od dochodu i będą stosować zasady rozliczeń w tym zakresie obowiązujące obecnie. Natomiast podatnicy, którzy kupią nieruchomość po 1 stycznia 2009 r. będą płacić 19-proc. PIT od dochodu, ale będą stosowali nowe przepisy – w tym także dotyczące ulg – które wejdą w życie od 1 stycznia 2009 r.

Oznacza to, że każdy kto będzie sprzedawał nieruchomość będzie musiał być bardzo ostrożny, aby nie popełnić błędu przy rozliczeniu z fiskusem. Decydujące znaczenie przy wyborze sposobu opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości będzie miała data nabycia sprzedawanego domu lub mieszkania. [ramka]Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi meldunkowej

Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi meldunkowej

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi meldunkowej musi:

- zameldować się na co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały w mieszkaniu lub domu przed datą zbycia,

- być właścicielem mieszkania lub budynku (nie posiadając tytułu własności podatnik nie mógłby w ogóle dokonać takiej transakcji),

- w terminie 14 dni od dnia zbycia złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym, że spełnia warunki do zwolnienia.

Ewa Matyszewska

matyszewska@infor.pl